Maatschap
Overzee/BorstlapHulpverlening op maat


De Haagsche TherapiePraktijk

Begeleiding & Ondersteuning

No Blame Nederland


Unitieve TherapieBeschermingsbewind & CurateleDe No Blame methodeMedisch-Shiatsu massageJongerenCoaching


Supervisie & CoachingOuderbegeleiding

Privacyverklaring:

- De Maatschap respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Maatschap verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gedragscodes van beroepsgroepen waarbij wij zijn aangesloten en, indien van toepassing, vereisten van de rechtbank.
- In software waar de Maatschap gebruik van maakt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam; adresgegevens; geboortedata; e-mail adressen; telefoonnummers; indien nodig voor de werkzaamheden of declaraties het BSN nummer. Ook bankrekeningnummers en banktransacties worden in de administratie opgenomen.
Een uitgebreidere versie van de verklaring vindt u hier
U kunt ons alsvolgt bereiken:

Maatschap Overzee/Borstlap
Groot Hertoginnelaan 251
2517 ET Den Haag
tel: 070-3605559
Mail: mail ons