favicon.ico" type="image/x-icon">

Principe

Zoals vele van oorsprong oosterse therapievormen, is shiatsu gebaseerd op het principe dat de levensenergie waarover de mens beschikt, door een eigen systeem van kanalen (de meridianen) stroomt.

Dit eigen systeem ishandson het energiestelsel. In een gezond lichaam stroomt de levensenergie gelijkmatig. Het lichaam is dan in balans. Wanneer de energiestroom verstoord wordt, raakt het lichaam uit evenwicht en kunnen ziekten, kwalen of andere klachten ontstaan. De oorzaken voor deze storingen kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Zo kunnen weersveranderingen storend werken, maar ook verkeerde voeding kan op den duur een ontregelend effect hebben. Verder dragen overmatig of verkeerd medicijngebruik, langdurige fysieke of psychische overbelasting, verwondingen {ook de gevolgen van operatieve ingrepen} en lichamelijke of psychische trauma’s bij tot het verstoren van de energiebalans. Met MEDISCH-SHIATSU® kan invloed worden uitgeoefend op het stromen van de levensenergie.